Opracowywanie dokumentacji BHP

Oferujemy kompleksowe opracowanie dokumentacji BHP dla firm, dzięki czemu unikną Państwo niepotrzebnego stresu w przypadku kontroli. Ponadto dobrze opracowane dokumenty pozwalają na przejrzyste regulowanie kwestii bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwach. W dokumentacji zawierają się wszelkie dokumenty po szkoleniach BHP oraz wykazy czy też rejestry. Dzięki nim można chociażby sprawnie ocenić ryzyko zawodowe w danym zakładzie pracy oraz na konkretnych stanowiskach. Ponadto opracujemy dla Państwa m.in. takie dokumenty jak:

  • ocena ryzyka zawodowego,
  • plan BIOZ,
  • tabele odzieży BHP,
  • programy szkoleń BHP,
  • zarządzenia BHP,
  • instrukcje BHP
  • instrukcje stanowiskowe,
  • opracowanie dokumentacji powypadkowej,
  • instrukcja bezpieczeństwa pożarowego.

Ludzie w kamizelkach odblaskowych