Ochrona przeciwpożarowa

W ramach ochrony przeciwpożarowej przeprowadzimy szereg działań prowadzących do ochrony zdrowia, życia oraz mienia podczas wystąpienia pożaru. Co istotne przepisy jasno regulują kwestie ochrony przeciwpożarowej jednocześnie nakładając na pracodawców liczne obowiązki. Pomożemy Państwu kompleksowo zabezpieczyć  firmę w tym zakresie zgodnie z przepisami, a także przeprowadzimy odpowiednie szkolenia.

Działania przeciwpożarowe w firmach

Posiadamy wieloletnie doświadczenie oraz kwalifikacje, dzięki czemu dobieramy optymalne rozwiązania związanie z działalnością przeciwpożarową. Weźmiemy pod uwagę charakter działalności Państwa firmy oraz wszelkie możliwe zagrożenia. W oparciu o dokładną analizę potrzeb pomożemy w takim zakresie jak:

  • przygotowanie budynku pod akcję ratunkową,
  • zapoznanie pracowników z przepisami przeciwpożarowymi,
  • ustalenie schematów działania w przypadku pożaru,
  • przygotowanie planu ewakuacyjnego,
  • odpowiednie rozmieszczenie w budynku urządzeń przeciwpożarowych oraz gaśnic,
  • przeprowadzanie konserwacji gaśnic i urządzeń przeciwpożarowych.

Czerwone gaśnice