Outsourcing BHP dla firm

Prowadzimy outsourcing BHP dla firm, podczas którego kompleksowo zajmujemy się obsługą naszych klientów. Skorzystanie z profesjonalnego zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy jest niesamowicie istotne zarówno za perspektywy pracodawcy, jak i pracownika. Zajmujemy się wszelkimi działaniami, które pracodawca musi przeprowadzać, w związku z obowiązkiem wynikającym z Kodeksu Pracy.

Działania w zakresie kompleksowej obsługi BHP

W ramach kompleksowej obsługi BHP dla firm przeprowadzamy szereg działań wynikających bezpośrednio z obowiązujących przepisów, ale także takich, które zabezpieczą dobro Państwa firmy. Wśród nich znajdują się m.in. takie czynności jak:

  • ocena ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach,
  • przeprowadzanie kontroli warunków pracy,
  • przeprowadzanie kontroli przestrzegania BHP,
  • przeprowadzenie audytu poprawiającego warunki pracy,
  • dobór właściwych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej,
  • dobór wyposażenia stanowisk pracy,
  • udział w komisjach powypadkowych,
  • współpraca przy przygotowaniu wewnętrznych zarządzeń,
  • sporządzanie dokumentacji powypadkowej,
  • reprezentowanie firmy przed organami kontroli.

Mężczyzna trzymający niebieski kask